Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2021 – THCS Lương Thế Vinh

Xem ngay Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo và ôn tập

TRƯỜNG THSCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN TOÁN 8

(Thời gian làm bài 60 phút)

Bài 1. (2,5 điểm) Tìm x:

a) (x-4)x – (x-3)2 = 0

b) 3x – 6 = x2 – 16

Bài 2. (1,5 điểm)

Tìm m để đa thức A(x) = 2x3 + x2 – 4x + m chia hết cho đa thức B(x) = 2x – 1

Bài 3. (2,5 điểm)

Thực hiện phép tính

Bài 4. (3 điểm) (Yêu cầu Học sinh chỉ vẽ hình, không phải viết GT, KL)

Cho ΔABC vuông tại A. Đường trung tuyến AN. Điểm M là hình chiếu vuông góc của N trên AB. Vẽ điểm Q đối xứng với điểm N qua AC. Gọi giao điểm của NQ và AC là P.

a) Các tứ giác AMNP, ANCQ là hình gì? Vì sao?

b) AN cắt MP tại điểm E. Chứng minh: Ba điểm B, E, Q thẳng hàng.

c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác ABCQ là hình thang cân.

Bài 5. (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

—— HẾT ——

Xem thêm tài liệu tại Toán 8