Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN

A. Đông Timor.
B. Lào.
C. Mianma.
D. Brunei.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tính đến 2020, Đông Timor là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN. Hiện nay ASEAN chấp nhận cho Đông Timor làm quan sát viên, còn Đông Timor thì đang nỗ lực để được gia nhập vào ASEAN.

Xem Thêm Tại Đây