Tỉnh nào sau đây của nước ta có hai huyện đảo

 

Câu hỏi: Tỉnh nào sau đây của nước ta có hai huyện đảo

A. Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang.

B. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa.

C. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

D. Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa.

Đáp án A.

Giải thích:

– Quảng Ninh có 2 huyện đảo là Vân Đồn và Cô Tô.

– Hải Phòng có 2 huyện đảo là Bạch Long Vĩ và Cát Hải

– Kiên Giang hiện có 2 huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải.

 

Xem thêm tài liệu tại Đề thi