Toán 11 – Lập số tự nhiên có sắp xếp thứ tự các chữ số

 

Bài toán lập số tự nhiên trong phần quy tắc đếm luôn gây khó khăn cho các em lớp 11. Chuyên đề này do thầy Nguyễn Duy Chiến biên soạn.

Toán 11 - Lập số tự nhiên có sắp xếp thứ tự các chữ số
Với chuyên đề nhỏ này hi vọng các em có thêm tư duy về bài toán đếm theo quy tắc.

Xem thêm tài liệu tại Toán 11