Toán 12 Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

  1. Các khái niệm cơ bản

Cho y = f(x) xác định trên D.

2. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số liên tục trên một đoạn.

Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b].

Quy tắc:

+ Tìm xi∈ [a; b] (i = 1; 2; … ; n) tại đó f’(x) bằng 0 hoặc không xác định.

+ Tính f(a), f(b), f(xi) (x = 1; 2; … n)

Chú ý.

Hàm số liên tục trên một khoảng có thể không có GTLN hoặc GTNN trên khoảng đó.

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=f(x) xác định trên tập hợp D, ta có thể khảo sát sự biến thiên của hàm số trên D, rồi căn cứ vào bảng biến thiên của hàm số mà kết luận về GTLN và GTNN của hàm số.

Trên đây, TRA ĐÁP ÁN đã tổn hợp lý thuyết và đưa các bài tập vận dụng của toán 12 bài 3 giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của hàm số .Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau ,vì vậy các em cầm học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về sự đồng biến nghịch biến.cám ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.