Toán 12: Đề Cương Ôn Tập

Sau đây là phần lý thuyết TOÁN 12 Đề cương ôn tập chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

1. Một số phức là một biểu thức có dạng a + bi, trong đó a, b là các số thực và số i thoả mãn i2 = -1. Ký hiệu số phức đó là z và viết z = a + bi.

i được gọi là đơn vị ảo

a được gọi là phần thực. Ký hiệu Re(z) = a

b được gọi là phần ảo của số phức z = a + bi, ký hiệu Im(z) = b

Tập hợp các số phức ký hiệu là C.

*) Một số lưu ý:

  • Mỗi số thực a dương đều được xem như là số phức với phần ảo b = 0.
  • Số phức z = a + bi có a = 0 được gọi là số thuần ảo hay là số ảo.
  • Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo.

2. Hai số phức bằng nhau.

Cho z = a + bi và z’ = a’ + b’i.

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

3. Biểu diễn hình học của số phức.

Mỗi số phức được biểu diễn bởi một điểm M(a;b) trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Ngược lại, mỗi điểm M(a;b) biểu diễn một số phức là z = a + bi.

4. Phép cộng và phép trừ các số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

5. Phép nhân số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

zz’ = aa’ – bb’ + (ab’ – a’b)i

6. Số phức liên hợp.

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Tính chất của số phức liên hợp:

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

trên đây Tradapan.net đã tổng hợp được nội dung Toán 12 Đề cương ôn tập môn Toán Giải Tích Lớp 12. Giúp các bạn nắm khái niệm hàm số luỹ thừa, đạo hàm của hàm số luỹ thừa, khảo sát hàm số luỹ thừa y=xαy=xα. Chúc các bạn học tập tốt môn Toán và thành công.

Tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan