Wednesday, October 5, 2022
HomeTóm tắt 20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT...

Tóm tắt 20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia

Tóm tắt 20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia

Tra Đáp Án cập nhật tài liệu các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn thi chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia. Tài liệu Tiếng Anh gồm các chuyên đề từ loại, thì, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ,…
Các chuyên đề trong tài liệu :
Chuyên đề 1. Các thì (tenses)
Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)
Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)
Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)
Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)
Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)
Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)
Chuyên đề 8. Comparison
Chuyên đề 9. Liên từ (conjunctions)
Chuyên đề 10. Mạo từ (articles)
Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)
Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)
Chuyên đề 13. Ngữ động từ: (prasal verbs)
Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)
Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)
Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)
Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)
Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)
Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)
Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)
Xem thêm chuyên đề ôn thi các môn học khác: Tại Đây

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments