Tổng hợp bài tập Hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp

Tổng hợp bài tập Hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·     Tên file:  Tài Liệu học tập hàm số bậc nhất và bậc hai
  • ·     Tác giả :  Lư Sỹ Pháp
  • ·     Chủ đề: Toán học 10
  • ·     Số trang:  49
  • ·     Dung lượng: 7 MB

 

Tài liệu  tổng hợp các kiến thức cần nắm, bài tập mẫu và bài tập rèn luyện (trắc nghiệm – tự luận) chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số 10 chương 2.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *