Tổng hợp đề thi Toán Tiếng Việt Lớp 1

Để chọn được đề thi Toán Tiếng Việt Lớp 1 bố mẹ cần xác định được con em nhà mình đang học bộ sách giáo khoa nào.

Tham khảo bài viết của báo Thanh Niên: Xu hướng mỗi địa phương chọn nhiều sách giáo khoa cho một môn học

Có tới 5 loại sách giáo khoa lớp 1 và mỗi tỉnh sẽ tự chủ động chọn loại sách khách nhau bao gồm:

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”

Bộ sách “Chân trời sáng tạo”

Bộ SGK “Cánh Diều”

Trong đó bộ “Cánh Diều” là bộ sách duy nhất có đầy đủ SGK dành cho tất cả môn học (Toán 1, Tiếng Việt 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Đạo đức 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1) và hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm 1) của lớp 1 theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tra Đáp Án xin phép tổng hợp các loại đề thi khác nhau theo các bộ sách để phụ huynh tiện lựa chọn:

1. Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

đề thi Toán Tiếng Việt Lớp 1

a. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo đề 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 đề 2

b. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 Chân trời sáng tạo – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 Chân trời sáng tạo – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 Chân trời sáng tạo – Đề 3

c. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 sách Chân trời sáng tạo

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2021 – 2022 – Đề 3

2. Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều

a. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

Updating…

b. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều

c. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 sách Cánh Diều

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 3

Updating…