Tổng hợp soạn văn 12 đầy đủ súc tích – 1000 bài văn mẫu

Ngữ văn 12, Soạn văn 12 trong chương trình ôn thi THPT có thể gây khó cho nhiều sĩ tử nhưng nếu có kiến thức tổng hợp thì các sĩ tử có thể vươt qua dễ dàng.

Chính vì vậy, việc học, ôn tập môn Ngữ Văn các bạn học sinh lớp 12 cũng phải đầu tư nhiều thời gian, công sức. Tra Đáp Án sẽ giúp sĩ tử chuẩn bị các tài liệu soạn bài lớp 12, soạn văn 12 ngắn gọn đầy đủ súc tích và các dạng bài văn mẫu phân tích tác phẩm lớp 12 đa dạng, chọn lọc.

Tra Đáp Án hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn lớp 12 có thể học tốt môn Ngữ văn 12 và tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Văn tốt hơn.

Ngữ Văn 12 – Tập 1
Tuần 1
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Tuần 2
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tuần 3
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
Tuần 4
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Tuần 5
Phong cách ngôn ngữ khoa học
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
Tuần 6
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Tuần 7
Tây tiến (Quang Dũng)
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Tuần 8
Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 1: Tác giả
Luật thơ
Tuần 9
Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm
Phát biểu theo chủ đề
Tuần 10
Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Luật thơ (Tiếp theo)
Tuần 11
Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Tuần 12
Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Đò lèn (Nguyễn Duy)
Thực hành một số phép tu từ cú pháp
Tuần 13
Sóng (Xuân Quỳnh)
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
Tuần 14
Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Bác ơi! (Tố Hữu)
Tự do (P.Ê-luy-a)
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tuần 15
Quá trình văn học và phong cách văn học
Tuần 16
Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Tuần 17
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Tuần 18
Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
Kiểm tra tổng hợp học kì 1
Ngữ Văn 12 – Tập 2
Tuần 19
Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Tuần 20
Nhân vật giao tiếp
Tuần 21
Vợ Nhặt (Kim Lân)
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
Tuần 22
Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
Tuần 23
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học
Tuần 24
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Thực hành về hàm ý
Tuần 25
Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Tuần 26
Thuốc (Lỗ Tấn)
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
Tuần 27
Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
Tuần 28
Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Diễn đạt trong văn nghị luận
Tuần 29
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
Tuần 30
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
Phát biểu tự do
Tuần 31
Phong cách ngôn ngữ hành chính
Văn bản tổng kết
Tuần 32
Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Ôn tập phần làm văn
Tuần 33
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
Tuần 34
Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12

Soạn văn 12, Soạn bài Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
Soạn văn 12, Soạn bài Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Soạn bài Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Soạn văn 12, Soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Soạn văn 12, Soạn bài Thuốc (Lỗ Tấn)
Soạn bài Thuốc (Lỗ Tấn)
Soạn văn 12, Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Soạn văn 12, Soạn bài Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Soạn bài Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Soạn văn 12, Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Soạn văn 12 Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Soạn văn 12, Soạn bài Vợ Nhặt (Kim Lân)
Soạn bài Vợ Nhặt (Kim Lân)
Soạn văn 12, Soạn bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Soạn bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Soạn văn 12, Soạn văn 12, Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Xem các thông tin mới nhất tại trang chủ Tra Đáp Án hoặc cổng thông tin của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

#tradapan