Saturday, August 13, 2022
HomeTrong dao động điều hòa

Trong dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động sau một khoảng thời gian bằng nhau, trở lại ví trí ban đầu và theo hướng cũ, khoảng thời gian bằng nhau được gọi là (các) chu kỳ.

dao động điều hòa 12

Câu hỏi: Trong dao động điều hòa

A. Điều hòa biến đổi vận hành cùng pha với li độ.

B. gia tốc biến trễ pha π / 2 so với vận tốc.

C. Vận hành điều hòa tốc độ thay đổi sớm pha π / 2 so với li độ.

D. vận hành tốt biến đổi điều hòa trễ pha π / 2 so với li độ.

Đáp án C: Trong dao động điều hòa tốc độ biến đổi điều hòa sớm pha π / 2 so với li độ. Lý do: cosφ = sin (π / 2 – φ)

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments