Thursday, August 18, 2022
HomeToán HọcTuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC

Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC

 https://tailieuquanhta.blogspot.com/

Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC

Giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC, tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Nhóm Word & Biên Soạn Toán THPT, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số mức độ vận dụng và vận dụng cao (VD – VDC, nâng cao, khó …)
 
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·     Tên file:  Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC
  • ·     Biên soạn:  Nhóm Word & Biên Soạn Toán THPT
  • ·     Chủ đề: Toán học 12
  • ·     Số trang: 96
  • ·     Dung lượng: 18 MB
Trích dẫn tài liệu :
Mục lục tài liệu tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC:
+ Dạng 1. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị (Trang 2).
+ Dạng 2. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu (Trang 12).
+ Dạng 3. Ứng dụng tính đơn điệu vào phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức (Trang 21).
+ Dạng 4. Câu hỏi lý thuyết về tính đơn điệu (Trang 26).
+ Dạng 5. Tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức (Trang 28).
+ Dạng 6. Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị (Trang 37).
+ Dạng 7. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0 cho trước (Trang 42).
+ Dạng 8. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 44).
+ Dạng 9. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 49).
+ Dạng 10. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số các hàm số khác có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 52).
+ Dạng 11. GTLN, GTNN trên đoạn (Trang 56).
+ Dạng 12. GTLN, GTNN trên khoảng (Trang 63).
+ Dạng 13. Sử dụng các đánh giá, bất đẳng thức cổ điển (Trang 64).
+ Dạng 14. Ứng dụng GTNN, GTLN trong bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (Trang 65).
+ Dạng 15. GTLN, GTNN hàm nhiều biến (Trang 69).
+ Dạng 16. Bài toán ứng dụng, tối ưu, thực tế (Trang 73).
+ Dạng 17. Câu hỏi lý thuyết về Max – Min (Trang 81).
+ Dạng 18. Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số (không chứa tham số) hoặc biết bảng biến thiên, đồ thị (Trang 83).
+ Dạng 19. Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số có chứa tham số (Trang 84).
+ Dạng 20. Bài toán liên quan đến đồ thị hàm số và các đường tiệm cận (Trang 87).
+ Dạng 21. Nhận dạng đồ thị (Trang 87).
+ Dạng 22. Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị, bảng biến thiên (Trang 90).
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments