Lý Thuyết Vật Lý 12 bài 13 Các mạch điện xoay chiều

Sau đây là phần lý Thuyết Vật Lý 12 bài 13 Các mạch điện xoay chiều chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Vẽ giản đồ vectơ cho mạch điện xoay chiều

Độ lệch pha của u so với i là φ=φu−φi.

  • φ>0: u sớm pha hơn i.
  • φ<0: u trễ pha hơn i.
  • φ=0: u, i cùng pha.

Giản đồ vectơ cho mạch điện xoay chiều:

Vì u, i đều là các dao động điều hòa nên ta có thể dùng giản đồ vectơ để biểu diễn chúng.

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.

Chú ý: Để thuận tiện khi làm bài tập ta thường xoay sao cho I→≡Ox−→ (có nghĩa là chọn trục Ox trùng với I→.

II. Các mạch điện xoay chiều

Nội dungMạch chỉ có điện trở thuần RMạch chỉ có tụ điện CMạch chỉ có cuộn cảm thuần L
Biểu thức của uu=U0cos(wt+φu)u=U0cos(wt+φu)u=U0cos(wt+φu)
Biểu thức của ii=i0cos(wt+φu)i=i0cos(wt+φu+π2)i=i0cos(wt+φu−π2)
Độ lệch pha giữa u và i, φφ=0φ=−π2φ=π2
Giản đồ vectơ.Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.
Định luật Ôm.I=URI=UZC, ZC=1wCI=UZL, ZL=w.L

Chú ý:

  • Công thức tính điện dung của tụ phẳng.

C=ε.S9.109.4π.d

Trong đó:

C: Điện dung của tụ (F).

ε: Hằng số điện môi của môi trường giữa hai bản tụ.

S: Diện tích đối diện nhau giữa hai bản tụ ($m^{2}).

d: Khoảng cách giữa hai bản tụ (m).

  • Bản chất của dòng điện xoay chiều qua tụ: Do khi nối hai đầu tụ điện với nguồn điện xoay chiều thì tụ điện được tích điện và phóng điện liên tục. Trên các nhánh dây nối với hai bản tụ luôn có dòng điện xoay chiều.
  • Dòng điện xoay chiều có w càng lớn thì ZC càng nhỏ, lúc này dòng điện càng dễ qua tụ và ngược lại.
  • Dòng điện có w càng lớn thì ZL càng lớn, lúc này dòng điện càng khó qua cuộn cảm và ngược lại
  • Cuộn cảm thuần có cho dòng điện một chiều chạy qua, còn tụ điện thì cản trở hoàn toàn, điện trở thì cản trở một phần.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật Lý 12 bài 13 Các mạch điện xoay chiều. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU