Lý thuyết Vật lý 12 Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Nguyên tắc chung

1. Phải sử dụng sóng điện từ cao tần

Sóng dùng để tải thông tin là các sóng mang.

2. Phải biến điệu các sóng mang.

Để biến điệu được sóng mang, ta làm như sau:

  1. Dùng micro biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số (Sóng âm tần).
  2. Dùng một bộ phận khác để “trộn” sóng âm tần với sóng mang.

Vậy, biến điệu sóng mang chính là việc trộn lẫn sóng âm tần hoặc thị tần với sóng cao tần. Có nhiều cách để biến điệu như biến điệu biên độ, biến điệu tần số hay biến điệu pha của dao động cao tần.

Biến điệu biên độ được mô tả như sau:

Giải Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Chú ý: Bộ phận trộn sóng gọi là mạch biến điệu.

3. Tách sóng

Dùng mạch tách sóng âm tầm ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa tại nơi thu. Loa biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số.

4. Khuếch đại

Nếu tín hiệu thu được có cường độ nhỏ thì ta phải khuếch đại chúng bằng cách sử dụng mạch khuếch đại.

II. Sơ đồ khối của máy phát và máy thu đơn giản

1. Sơ đồ khối của một máy phát đơn giản

Giải Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

2. Sơ đồ khối của một máy thu đơn giản

Giải Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

3. Công dụng của các phần tử trong sơ đồ

Micro: Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số (Sóng âm tần).

Mạch phát sóng điện từ cao tần: nguồn tạo sóng mang có tần số lớn.

Mạch biến điệu: trộn sóng âm tần với sóng mang.

Mạch khuếch đại: Cung cấp thêm năng lượng cho các sóng.

Anten: Bức xạ hoặc thu các sóng điện từ trong không gian.

Mạch tách sóng: Tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang.

Loa, màn hình: Phát tín hiệu âm tần sau khi được tách ra khỏi sóng mang.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU