Lý thuyết Vật lý 12 Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 31. Hiện tượng quang điện trong chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong

– Chất quang dẫn là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

– Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlectron dẫn.

II. Quang điện trở

Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn cấu tạo gồm một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện.

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài mêgaôm khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

III. Pin quang điện

Pin quang điện là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 31. Hiện tượng quang điện trong | Giải bài tập Vật lý 12
quang điện trong

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 31. Hiện tượng quang điện trong. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan