Ví dụ về quần xã sinh vật

Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng một đời sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn kết với nhau như một hệ thống nhất thể và do đó quần xã có sự ổn định về cấu trúc. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng tôi.

Cơ sở đặc trưng của xã hội bao gồm:

+ Đặc trưng về các thành phần biểu thị thông qua các loại phong phú, đặc trưng, ​​ưu tiên thế giới và các đặc chủng… Đó chính là đa dạng mức độ của quần xã.

+ Các biểu tượng về cá thể phân bố trong không gian của quần xã theo chiều thẳng đứng và theo chiều ngang.

– Trong xã quần áo, các sinh vật có hệ thống hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng:

+ Hệ thống hỗ trợ lợi ích hoặc ít nhất không có lợi ích cho các loại khác nhau, bao gồm các mối quan hệ: cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

+ Quan hệ đối kháng là hệ thống giữa một bên là các loài có lợi và bên kia là các loài bị hại, gồm các mối quan hệ: cạnh tranh, ký sinh, ức chế – cảm nhiễm, sinh vật này ăn các sinh vật khác.

ví dụ về quần xã sinh vật

 

Ví dụ về quần xã sinh vật:

– Quần xã rừng mưa nhiệt đới.

– Quần xã rừng ngập mặn ven biển.

– Quần xã rừng dừa bao gồm các quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đât, vi sinh vật…

– Quần xã ruộng gồm có các sinh vật lúa, chuột, rắn, chuột, vi sinh vật…

– Một cá tự nhiên có tôm, cua, cá, móng, rong, tảo, cá…

– Một bà già.

Xem thêm tại đây