Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số các nước có cùng vĩ độ như Bắc Phi, Tây Nam Á?

Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số các nước có cùng vĩ độ như Bắc  Phi, Tây Nam Á?  

– Do nước ta nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, có gió mùa châu Á nên mùa hạ có mưa, mùa đông lạnh Làm xoá đi tính nhiệt đới khô hạn.  

o Lại nữa các khối khí qua biển (trong đó có Biển Đông) đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn cũng xoá đi tính khô hạn  

o Nước ta giáp biển Đông có bờ biển dài, nên tính hải dương làm  nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn,  

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi