Wednesday, October 5, 2022
HomeLớp 12Vật Lý 12Bảng thang sóng điện từ

Bảng thang sóng điện từ

 

Thang sóng điện từ là tập hợp các loại sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần (hoặc tăng dần).

Miền sóng điện từ Bước sóng λ(m) Tần số f(Hz)
Sóng vô tuyến điện 3.104 ÷ 10-4 104 ÷ 3.1012
Tia hồng ngoại 10-3 ÷ 0,76.10-6 3.1011 ÷ 4.1014
Ánh sáng nhìn thấy 0,76.10-6 ÷ 0,38.10-6 4.1014 ÷ 8.1014
Tia từ ngoại 0,38.10-6 ÷ 10-9 8.1014 ÷ 3.1017
Tia X 10-8 ÷ 10-11 3.1016 ÷ 3.1019
Tia gamma Dưới 10-11 Trên 3.1019

 

– Thang sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước song tăng dần (hay tần số giảm dần):

thang-song-dien-tu

Xem thêm tại đây

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments