Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 10

ĐỀ 10

Bài 1: 2 điểm

Hoàn chỉnh các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người bằng cách viết tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

a) Thắng không kiêu,……………………………………………………………

b) Có công mài sắt,……………………………………………………………

c) Chớ thấy sóng cả,……………………………………………………………

d) Lửa thử vàng, ……………………………………………………………

2.a) Tìm 4 từ trái nghĩa với từ quyết chí và ghi vào chỗ trống :

(1)…………………………….

(2)……………………………..

(3)……………………………..

(4)……………………………..

b) Đặt 1 câu với từ quyết chí, 1 câu với từ trái nghĩa với từ quyết chí (gạch dưới từ đã dùng để đặt câu).

(1)……………………………………………………………………………………………….

(2)…………………………………………………………………………………………………..

3.

a) Gạch dưới 6 động từ trong đoạn thơ sau của nhà thơ Định Hải:

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.

b) Dùng một trong số các áộng từ nói trên để đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?

(gạch dưới vị ngữ của câu đã đặt).

Đặt câu :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Nhận xét mỗi câu hỏi dưới đây có điểm gì chưa giữ đúng phép lịch sự. Chữa lại các câu hỏi đó cho đúng phép lịch sự.

a) – Cụ bị làm sao thế?

Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chữa lại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Cháu xem quyển truyện này được không ?

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chữa lại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Trong bài Lời chào , nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn viết:

Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước

Lời chào dẫn bước

Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn

Con đường bớt xa.

Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được ý nghĩa của lời chào trong cuộc sống chúng ta như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.* Quyển sách, cây bút (cây viết), bảng con, thước kẻ, cái gọt bút chì,… là những đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong học tập. Hãy miêu tả, kết hợp nêu kỉ niệm đáng nhớ về một trong những đồ vật thân thiết đó.

Xem thêm tài liệu tại Tiếng Việt 4