Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh trường THPT Phụ Dực

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh trường THPT Phụ Dực – Thái Bình
(Có đáp án)

Để để giúp em ôn thi và chuẩn tốt nhất cho kỳ thi THPT sắp tới, cùng gửi đến các em HS đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh của trường THPT Phụ Dực – Thái Bình.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm tài liệu tại Tiếng Anh 12