Thursday, August 18, 2022
HomeLớp 6Tin Học 6Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 2)

Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 2)

 

Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 2)

Cách tải hình ảnh:

 

  1. Click chuột vào hình cho hiện to hết cỡ
  2. Click chuột phải vào hình.
  3. Chọn ‘Lưu hình ảnh thành’
  4. Chọn thư mục cần lưu.
  5. Lưu – Save

 

 

 

 

Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 2)

 

 

 

 

 

 

Xem thêm sơ đồ tư duy Địa Lý 12: Tại Đây

Xem thêm sơ đồ tư duy môn học khác lớp 12: Tại Đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments