Wednesday, October 5, 2022
HomeLớp 10Toán 10Kế hoạch bài dạy môn Toán 10

Kế hoạch bài dạy môn Toán 10

Thời lượng giảng dạy bắt buộc Toán 10 là 105 tiết (cho 35 tuần học), trong đó 44% cho mạch kiến thức Đại số và Giải tích, 35% cho mạch Hình học và Đo lường, 14% cho kiến thức Xác suất và Thống kê, 7% cho hoạt động thực hành trải nghiệm.
1. Phân phối chương trình

2. Kế hoạch bài dạy học kì 1

3. Kế hoạch bài dạy Học kì 2

4. Sách học sinh – Tập 1

5. Sách học sinh – Tập 2

6. Sách bài tập – Tập 1

7. Sách bài tập – Tập 2

8. Sách giáo viên – Tập 1

9. Sách giáo viên – Tập 2

Xem thêm tài liệu tại Toán 10

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments