Lịch Sử 6 Bài 12 Nước Văn Lang trang 57, 58, 59, 60, 61 SGK Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 57, 58, 59, 60 Lịch sử 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Lịch sử lớp 6 Cánh diều. Bài 12 Nước Văn Lang – Chương 5 Nước Văn Lang Âu lạc

Mở Đầu

Các vua Hùng đã dựng nước như thế nào?

Vào khoảng thế kỉ VII TCN, cư dân Lạc Việt đã quây quần ở lưu vực các con sông lớn Sự ra đời của nhà nước Văn Lang: Vào khoảng thế kỉ VII TCN, cư dân Lạc Việt đã sống quây quần ở lưu vực các con sống lớn, đời sống sản xuất có nhiều chuyển biến, xã hội có sự phân hóa giàu nghèo. Do nhu cầu làm thủy lợi và chống ngoại xâm đã thúc đẩy sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam – Nhà nước Văn Lang.

1. Sự ra đời nhà nước Văn Lang

Câu 1. Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

Vào khoảng thế kỉ VII TCN, cư dân Lạc Việt đã quây quần ở lưu vực các con sông lớn Sự ra đời của nhà nước Văn Lang: Vào khoảng thế kỉ VII TCN, cư dân Lạc Việt đã sống quây quần ở lưu vực các con sống lớn, đời sống sản xuất có nhiều chuyển biến, xã hội có sự phân hóa giàu nghèo. Do nhu cầu làm thủy lợi và chống ngoại xâm đã thúc đẩy sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam – Nhà nước Văn Lang.

Câu 2. Hãy xác định phạm vi lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang trên lược đồ hình 12.2

– Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang: Chủ yếu ở lưu vực các sông thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.

2. Tổ chức nhà nước Văn Lang

Dựa vào sơ đồ hình 12.3, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang

Tổ chức nhà nước Văn Lang gồm:

– Hùng Vương là người đứng đầu nắm mọi quyền hành, giúp việc có các Lạc hầu

– Dưới vua có 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.

– Dưới bộ là chiềng, chạ, đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính.

=> Nhận xét: nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai nhưng đó là một tổ chức quản lí đất nước bước đầu có hệ thống, đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước.

3. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Câu 1. Những hoa văn trên trống đồng trong các hình 12.4 đến 12.6 cho em biết gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

Những hoa văn trên trống đồng trong các hình 12.4 đến 12.6 cho ta thấy được cuộc sống vật chất của con người thời bấy giờ:

+ Nhà ở: Chủ yếu là nhà sàn

+ Sản xuất: Làm nông nghiệp, trồng lúa nước

+ Phương tiện đi lại: Chủ yếu là thuyền…

Câu 2. Dựa vào các hình 12.7 và 12.8 đọc thông tin, em hãy mô tả đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.

Đời sống tinh thần của người dân Văn Lang:

– Nhiều lễ hội được tổ chức hằng năm, trong những dịp đó mọi người thích hóa trang, vui chơi, nhảy múa, ca hát…

– Cư dân Văn Lang có tục gói bánh chưng, làm bánh giày, ăn trầu, nhuộm răng đen, xăm mình..

– Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ các thần sông, núi, Mặt Trời, Mặt Trăng…

– Chôn cất người chết kèm theo công cụ, đồ dùng hằng ngày hoặc trang sức quý giá.

Luyện tập vận dụng – Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Cánh diều Lịch sử lớp 6

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

Câu 2: Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nội dung nào nhất. Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó.

Câu 3: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng nào từ thời Văn Lang còn được người Việt lưu giữ?

Câu 1: Sơ đồ nhà nước Văn Lang:

=> Nhận xét: Mặc dù nhà nước Văn Lang còn rất sơ khơi nhưng nó đã đặt nền móng cho sự phát triển, đấu tranh chống giắc ngoại xâm của đất nước ta sau này.

Câu 2: Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nhất với tục nhuộm răng đen.

Nhuộm răng là một trong những phong tục xưa của nhiều dân tộc ở Đông Á, như Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia và miền Nam Trung Quốc.

Theo các truyện cổ tích Việt Nam thì từ hàng nghìn năm trước người Việt đã có tục nhuộm răng. Theo truyền thuyết Việt Nam tục này đi cùng với tục xăm mình và ăn trầu.

Khoảng vào năm 1862, khi nền văn minh Tây phương xâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam, và nhất là đầu những năm của thế kỷ 20, tục này mới giảm mà dần dần mất hẳn.

Câu 3: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng từ thời Văn Lang còn được người Việt lưu giữ:

– Tục làm bánh chưng, bánh giày ngày lễ tết

– Tục thờ cúng tổ tiên, một số nơi thờ cúng các vị thần.

– Nông nghiệp gắn liền với nghề trồng lúa nước

– Chôn người chết, ăn trầu, xăm hình

– Thuật luyện kim, làm gốm….

Xem thêm tài liệu tại Lịch sử 6