PEN M Sinh Thầy Công

 

PEN M Sinh Thầy Công

—————————————————————
Các em bấm vào link rồi chọn “Tôi ko phải robot” nếu nó có hiện ra món ăn thì chọn 2-3 cái gì đó, đợi 3s bấm GET LINK

——————————————————————–

Bài 1: Tính số lượng kiểu Gen tối đa trong quần thể có ngẫu phối: Link
Chuyên đề 1: Cơ chế di truyền và biến dị

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *