Sunday, August 14, 2022
HomeLớp 10Lịch Sử 10Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể...

Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

Nắm rõ khái niệm Quần thể sinh vật sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi. Tập hợp các sinh vật sau đây không phải là quần áo? một cách dễ dàng.

Các sinh vật thể hiện là các tập hợp các cá thể giống nhau, phân bố trong một không gian nhất định, tại một điểm nhất định, có khả năng sinh sản thành các hệ thống mới.

Ví dụ 1: Các tập hợp sinh vật sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp cây xanh ở rừng U Minh Thượng

B. Cây nhất trên một vùng nhớ ở Phú Thọ

C. Tập tin cây cỏ trên một đồng cỏ

D. Cá sống tập hợp ở Hồ Ba Bể

Đáp án C : Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ không phải là quần thể

Giải thích: Vì trên đồng cỏ có rất nhiều loại cỏ → không phải các cá thể tập hợp giống nhau

quần áo thể hiện sinh vật học 9
quần áo thể hiện sinh vật học 9

Ví dụ 2: Các tập hợp sinh vật sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các cây trọ trên ngọn đồi ở Phú Thọ

B. Tập hợp ốc bươu vàng trong một cánh đồng lúa

C. Cá chép tập tin trong một cái áo

D. Tập hợp cá ở Hồ Núi Cốc

Đáp án D : Tập hợp cá trong Hồ Núi Cốc không phải là quần thể; bởi vì trong hồ sơ có rất nhiều cá thể giống nhau → không phải các tập tin có thể giống nhau

Ví dụ 3: Các tập hợp sinh vật sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các con tôm sống trong hồ

B. Cá rô phi đơn tính sống trong ao

C. Tập hợp các con huơu cao cổ sống trên đồng cỏ

D. Cá chép tập tin sống ở Hồ Tây

Đáp án B: Vì cá rô phi đơn tính trong hồ sơ không có khả năng sinh sản → không phải là quần thể

Ví dụ 4: Các tập hợp sinh vật sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các cá thể chó sói, mèo, thỏ sống chung trong rừng.

B. Tập hợp các cá thể sao chép, cá trắm cá,… cùng sống chung một đầm.

C. Tập hợp c ác cá thể sư tử, cổ kính được nuôi dưỡng trong vườn thú.

D. Tập hợp c ác thể cá chép sống ở Hồ Tây.

Đáp án A, B, C: Vì các sinh vật không giống nhau (gồm nhiều loài khác nhau) → không phải là quần áo

Ví dụ 5: Các tập hợp sinh vật sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp những con cá rô phi đực trong ao nuôi

B. Tập hợp những con sống trong rừng Cúc Phương

C. Tập hợp những cây cỏ đang sống trên một cánh đồng cỏ

D. Tập hợp những con cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây

Đáp án A, B, C: không phải là một câu chuyện ngụ ngôn

Giải thích:

A: không thể tạo hệ thống sau

B: gồm nhiều kiểu khác nhau

C: gồm nhiều loài cỏ khác nhau

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments