Thầy Lê Bá Bảo – 90 bài tập trắc nghiệm vectơ trong mặt phẳng tọa độ có đáp án và lời giải

 

Tài liệu gồm 33 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển chọn 90 bài tập trắc nghiệm vectơ trong mặt phẳng tọa độ có đáp án và lời giải chi tiết, phù hợp với chương trình sách giáo khóa Toán 10 mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem thêm tài liệu tại Toán 10