Thursday, August 18, 2022
HomeLớp 4Lịch Sử & Địa lý 4Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại

 Trong một chu kỳ, tiền tố của kim loại có bán kính tương tác lớn hơn và điện tử nhỏ hơn so với phi kim, điện tử hóa số lượng ít, liên kết với nhân của các điện tử tương tác với tiền tố, không dễ dàng easy is from integer. Do vậy, các đặc tính của kim loại là tính khử.

tích chất hóa học đặc trưng của kim loại lớp 9
tích chất hóa học đặc trưng của kim loại lớp 9

Các tính chất cơ bản hóa học của kim loại là tác dụng với phi kim (clo, oxi, lưu huỳnh), tác dụng với axit dung dịch (HCl, H2SO4 loãng, HNO3, H2SO4 đặc), tác dụng với nước hoặc tác dụng với dung dịch muối.

Câu hỏi: Tính chất hóa học đặc trưng của các loại kim loại là

A. tính oxi hoá.

B. axit tính.

C. tính khử.

D. bazo tính

Đáp án C: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính chất khử do Kim loại dễ nhường để tạo thành ion cation.

see more at here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments