Tổng hợp Tài Liệu Ôn Thi Đại Học 2021 Đầy Đủ Nhất (FULL)

Tổng hợp và chia sẻ bộ sách, tài liệu ôn thi 2021 trọn vẹn tại đây. Bộ tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ tradapan.net từ các khóa luyện thi, lò luyện thi offline, các khóa học chất lượng từ các thầy cô uy tín.

Tổng hợp Tài Liệu Ôn Thi Đại Học 2021 Đầy Đủ Nhất (FULL)

Tài liệu ôn thi trọn bộ GDCD: 

Tài liệu ôn thi trọn bộ Địa 12: 

Tài liệu ôn thi trọn bộ Sử 12:

Tài liệu trọn bộ ôn thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

1.  Bộ tổng hợp 8 chuyên đề thi trắc nghiệm Toán mới nhất

  1. CĐ 1. Ứng dụng của đạo hàm
  2. 2. Hàm số mũ – Lũy thừa – Logarit
  3. 3. Nguyên Hàm – Tích phân – Ứng dụng
  4. 4. Số phức
  5. CĐ 5. Khối Đa Diện
  6. CĐ 6. Mặt nón – Trụ – Cầu
  7. CĐ 7. Phương pháp tọa độ Oxyz
  8. CĐ 8. Bài toán thực tế

2. Tóm tắt toàn bộ công thức môn hình học lớp 12

3. Đề trắc nghiệm các dạng nguyên hàm tích phân

– Mẹo giải nhanh, gọn đề trắc nghiệm môn toán:
https://drive.google.com/file/d/0B5pFpHuL7kbSeHA3ZmFPdm5kd1U/view?usp=sharing

– Mẹo giải nhanh, gọn trắc nghiệm toán 12 dùng máy tính casio:
https://drive.google.com/file/d/0B8m4tOiXgzytYkpYMTJrQjZiVzQ/view?usp=sharing

– Bộ tổng hợp công thức phần lượng giác + bài tập trắc nghiệm (có đáp án):
https://drive.google.com/file/d/0B0Vh37CnMqVQY2RidC1jYlNlMm8/view?usp=sharing

– Tổng hợp nhanh gắn gọn lý thuyết hình học lớp 12:
https://drive.google.com/file/d/0B4DvH-zZTSm2ODM2TDc4blptdnM/view?usp=sharing

– Tổng hợp 13 đề thi môn Toán THPT quốc gia có chọn lọc:
https://drive.google.com/file/d/0B0SGReJrFZayVktDVkJQVjhUaDQ/view?usp=sharing

– Tổng hợp 50 câu số phức hay nhức nhối và khó:
https://drive.google.com/file/d/0B7RgWobFcJVSRkNDTDFla1JOME0/view?usp=sharing

– Lời giải hay bài toán về khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian:
https://drive.google.com/file/d/0B0ZqLvy1VZ5KbDVwMU51eVM4WHM/view?usp=sharing

– Ôn tập chuyên sâu chuyên đề về hàm số:
https://drive.google.com/file/d/0Bx5-N5vV6X8GMmd2WENHTWpTcDA/view?usp=sharing

– Tổng hợp chuyên đề số phức bản đầy đủ
https://drive.google.com/file/d/0B1-PwnYRVZFgdU9XQVkwdlZWalU/view?usp=sharing

– Bí kiếp dùng máy tính casio giải nhanh trắc nghiệm môn toán:
https://drive.google.com/file/d/0BwRNUZ3PARTsZFA0U19xeThlWUk/view?usp=sharing

– Tổng hợp súc tích, ngắn gọn lý thuyết môn toán 12:
https://drive.google.com/file/d/0B-ZdY3lFQBqkcmhnZGdSX1JHM0k/view?usp=sharing

– Tổng hợp các phương pháp giải toán trắc nghiệm ôn thi đại học 2021
https://drive.google.com/file/d/0B165pLeuElzZUVBVcWQxWU9LTkk/view?usp=sharing

– List 500 câu hỏi trắc nghiệm để học hình học không gian tốt
https://drive.google.com/file/d/0B8q4JXEcRExqdWsydEhkMDhGUm8/view?usp=sharing

– Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn toán có lời giải
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anQzBhTllpX3VBa0E/view?usp=sharing

– Tài liệu phương pháp và kỹ thuật giải nhanh trắc nghiệm môn toán
https://drive.google.com/open?id=0B_RLti3UB3anaDNSLW1WaEpKaG8

– List 200 câu khảo sát hàm số gồm lời giải chi tiết
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anQzBhTllpX3VBa0E/view?usp=sharing

– Tổng hợp trắc nghiệm trọn bộ chương hàm số (không đáp án):
https://drive.google.com/file/d/0B5C8PtuYmEPacUJnak4zZWt4eHM/view

– Phương pháp giải những bài tập phương trình mũ và logarit
https://drive.google.com/file/d/0BypPrlV4_nCMcjdRQkpEMi1Da0U/view?usp=sharing

– Tổng hợp 600 câu trắc nghiệm chuyên đề về mũ và logarit
https://drive.google.com/file/d/0B_RLti3UB3anTEdubFlSUTB3SjQ/view?usp=sharing

– List 250 câu vận dụng tốt vào môn toán
https://drive.google.com/file/d/0B2f4fa3HTwo6Y2JLbGJDdENBNUk/view?usp=sharing

– Chia sẻ phương pháp giải hay bài tập cực trị hàm trùng phương
https://drive.google.com/file/d/0BxytYsbjI-muc1JSTkpLeWJWaFE/view

– Tổng hợp 100 bài toán thực tế trắc nghiệm hay
https://drive.google.com/file/d/0B9yAd8-mZ_rYdGk4OVZ2MjVPcXc/view

– List 413 bài tập trắc nghiệm về thể tích khối chóp
https://drive.google.com/file/d/0B6TbQ7sGpzm7MTRRa2RBdEtVbkU/view

– Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện
https://drive.google.com/file/d/0BxOwkNsbP2jXQkpDdFB2VHNwUGc/view?usp=sharing

– Tổng hợp trắc nghiệm đại số & giải tích lớp 11
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chia sẻ tài liệu lời giải bài toán về khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian cực hay
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tài liệu ôn tập CĐ hàm số:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Bí quyết dùng casio giải nhanh bài trắc nghiệm toán:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp 20 đề ôn cơ bản môn toán
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp 650 câu hỏi trắc nghiệm (Có đáp án chi tiết)
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp về phương pháp giải toán trắc nghiệm ôn thi đại học
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chia sẻ 500 câu hỏi trắc nghiệm về hình học không gian hay
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Trắc nghiệm full chương hàm số (không có lời giải nhé)
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp 250 câu hỏi vận dụng cao môn toán
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chia sẻ 413 bài tập trắc nghiệm về thể tích khối chóp
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp bài tập trắc nghiệm phần thể tích khối đa diện
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– List 13 đề thi THPT quốc gia có chọn lọc
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 50 câu số phức hay và khó
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chia sẻ 160 đề, chuyên đề ôn thi thpt quốc gia
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Chia sẻ tài liệu hay môn lý THPT

– Chia sẻ cách mới giải nhanh trắc nghiệm môn vật lý:
https://drive.google.com/file/d/0B0qEbM0gvgeQQkl3VTZOTHV0eVk/view?usp=sharing

Chia sẻ tài liệu tư học tại nhà 9đ môn lý:

https://drive.google.com/file/d/1ILQtzhpwlY9nTOdv4YagEE9ZSncaGUmW/edit

Tổng hợp Tài liệu hay môn tiếng anh THPT

Link tải ở dưới :

Collocations:

List 500 cụm từ thường gặp:

idoms: 

Chia sẻ tài liệu tổng hợp hay:

Folder học tiếng anh cả đời không có thì tiếc:

– Thủ thuật giải nhanh đề trắc nghiệm môn tiếng anh:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Lí thuyết và bài tập từ vựng ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp từ vựng + bài tập + ngữ pháp tiếng anh 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 20 đề thi thử tiếng anh ôn thi thpt quốc gia ( có lời giải chi tiết )
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp từ vựng tiếng anh và quy tắc đánh trọng âm:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu môn hóa

– Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ:
https://drive.google.com/file/d/0B_nO6bupPOyZaTdEVGphdGNBbVU/view?usp=sharing

– Công thức giải nhanh bài tập môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0BypPrlV4_nCMQ3pJY2V4aWlTaEk/view?usp=sharing

– Tổng hợp toàn bộ tài liệu môn hóa
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B8iY7BOv9CYCLWFSRWRGNWVVS3c?usp=sharing

– Tự học giỏi hóa 12
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxbGYyQ3hqTEFscUdMV3RmSmY1Ynl0LUMtYkRB/view

– Công phá lý thuyết hóa học 12 ( megabook)
https://drive.google.com/file/d/0B-NiKi_Bve_lS2Q0d3J1bzZnYUE/view?usp=sharing

– Hệ thống kiến thức hóa học 12
https://drive.google.com/file/d/0BwJHw2yDLaCMQnRIN1JSS2tldlU/view?usp=sharing

– Phân tích và tránh một số bẫy thường gặp trong các kì thi
https://drive.google.com/file/d/0B26XrRIEFpWMU0FvNXZpcGtYdHM/view

– Thần tốc luyện đề thi THPTQG môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0B8NwdnrE0vjMWldyejNUY0s3Z2M/view?usp=sharing

– Công thức giải siêu nhanh hóa vô cơ
https://drive.google.com/file/d/0B7W9_NBOT22BQjdPejFiVF9BWW8/view

– Tài liệu và bài tập về phần điện phân
https://goo.gl/tNGyvQ

– Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa 12
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxUmV6TlRlQktZQS1Ta3dZUG1UTlo5bFI5MWlV/view?usp=sharing

– Nhận biết các chất vô cơ
https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxdEhiWVd1VG10S3c/view

– Chuyên đề este-lipit-axit
https://drive.google.com/open?id=0B8qk0KzpyhJHYTZ2dG9tZ01yOTg

-Bộ tài liệu hóa học khổng lồ (full)

https://drive.google.com/drive/folders/0B8iY7BOv9CYCfk41WDZlcnF0c0JCRjRtQUh1Vng0WWliTzJxVnVCOTgzWFhYYmZ3dDluLUU?usp=sharing

– 100 câu lý thuyết hóa hay có đáp án
https://drive.google.com/file/d/0B1J4NCrkza_sY2tQSXN2NUJVMjA/view

– 999 câu trắc nghiệm hóa vô cơ ( không đáp án)
https://drive.google.com/file/d/0B-NiKi_Bve_lV1Y3LWN2M2xtdGc/view?usp=sharing

– 1 số bài tập hay và khó môn hóa
https://drive.google.com/file/d/0B5FiiJuluNvFb1k1Y1BFdk4zMGs/view

– 50 BÀI TẬP HÓA HAY VÀ KHÓ ( CÓ ĐÁP ÁN)

https://drive.google.com/open?id=0B2MyrpYS6898T1hHN19fZVozYXc

– LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN

https://drive.google.com/file/d/0B9aEtae5wgirVnVDTDh0czZ5Z0k/view?usp=sharing

– CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY& KĨ THUẬT ÔN TỔNG LỰC
TOÀN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC THI ĐẠI HỌC

https://drive.google.com/open?id=0B1gr8WTne1abZTZEUkJ6STU1LTQ

Tài liệu môn Sinh:

– Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn sinh học:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tuyển tập đề thi thử môn sinh các trường
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp bài tập di truyền hay và khó
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 50 đề trắc nghiệm sinh học quy luật phân ly Menđen ( các bạn tải về máy sẽ xem được bình thường ko bị lỗi font đâu nhé )
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp công thức sinh học 12
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Sơ đồ tưu duy môn sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp lí thuyết sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm môn sinh
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 30 bài tập sinh cốt lõi – di truyền phả hệ
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tài liệu về đột biến nhiễm sắc thể
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Tổng hợp toàn bộ kiến thức sinh 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Chương trình giảm tải môn sinh 2021
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm sinh 12
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– 250 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh hoc 12: TẢI VỀ TÀI LIỆU

– ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC: TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu môn Văn:

– Tổng hợp các dạng đề so sánh nhân vật ngữ văn lớp 12:
TẢI VỀ TÀI LIỆU

– Dẫn chứng NLXH
TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tài liệu tổng hợp các môn