Thursday, October 6, 2022
HomeLớp 10Văn Mẫu 10Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam

Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam

Giải câu 1 (trang 13 SGK ngữ văn 10 tập 1): Hãy vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam.

Sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam có thể vẽ ngắn gọn như sau:

Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam

– Văn học viết là các sáng tác bằng chữ viết, mang dấu ấn riêng của tác giả.

– Sự phát triển của văn học gắn chặt với lịch sử chính trị, văn hóa xã hội của đất nước.

– Văn học Việt Nam được chia ra thành ba thời kì lớn:

+ Văn học từ TK I – hết TK XIX.

+ Văn học từ đầu TK XX – Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

+ Văn học từ sau CMT8 năm 1945 – hết TK XX.

– Thời kì đầu được gọi là văn học trung đại, hai thời kì sau được gọi chung là văn học hiện đại.

Xem thêm tài liệu tại Văn mẫu 10

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments