Bài 54 Hệ mặt trời trang 187, 188 Khoa học tự nhiên 6 KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 1, 2 trang 187, 188 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 54: Hệ Mặt Trời – Chương 10 Trái đất và bầu trời 

Câu hỏi mở đầu

Em đã biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Vậy còn có những thiên thể nào khác quay quanh Mặt Trời không?

Còn nhiều thiên thể khác quay quanh Mặt Trời như: Thủy Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, …

I. Hệ Mặt Trời

CH1. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

CH2. Lực hấp dẫn gây ra chuyển động của tám hành tinh xung quanh Mặt Trời phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách đến Mặt Trời của các hành tinh. Theo em dự đoán, thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh có giống nhau không?

Dự đoán: Thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh không giống nhau.

II. Các hành tinh của hệ Mặt Trời

1. Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời

Câu hỏi. Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất?

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của Hỏa tinh có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

2. Các hành tinh vòng ngoài của Hệ Mặt Trời

CH1. Người ta vẫn nói sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ,…đều là các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời. Nói như thế là đúng hay sai? Tại sao?

Người ta vẫn nói sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ,…đều là các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời => Nói như vậy là sai vì chúng là các hành tinh chứ không phải sao.

CH2. Vì sao ta nhìn thấy các hành tinh trong Hệ Mặt Trời? Em hãy giải thích bằng hình vẽ.

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời vì chúng nhận được ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.

CH3. Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời lớn hơn hay nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất?

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất vì Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi