CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG.

 Trái Đất có cấu tạo không đồng nhất.
 Ba lớp chính: Vỏ Trái Đất, Manti, Nhân.
 Các lớp có đặc điểm khác nhau về độ dày, thể tích, vật chất cấu tạo…
 Lớp vỏ Trái Đất gồm: Vỏ lục địa và vỏ đại dương.
 Thạch quyển bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên của lớp manti (đến độ sâu 100km) được cấu tạo bởi
các loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của trái đất.
II. Thuyết kiến tạo mảng
Thuyết kiến tạo mảng

 

Nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng:
– Thạch quyển được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo.
+ Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển.
+ Nguyên nhân chuyển dịch của các mảng kiến tạo: do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng manti trên.

+ Ranh giới, chỗ tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo là vùng bất ổn; thường xảy ra các hiện
tượng kiến tạo, động đất, núi lửa…

Xem thêm tài liệu tại Đề thi