Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

đường-thẳng-và-mặt-phẳng-trong-không-gian
đường-thẳng-và-mặt-phẳng-trong-không-gian

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.

2 Các định lí và tính chất.

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng toán 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng bằng quan hệ song song.

Dạng toán 2. Chứng minh hai đường thẳng song song.

Dạng toán 3. Chứng minh bốn điểm đồng phẳng và ba đường thẳng đồng qui.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

💭💭Chương 1: Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết
💭💭Chương 3: Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc
Các bạn có nhu cầu tải tài liệu chương 1 và chương 3 có thể cmt dưới bài viết, mình sẽ gửi link download nhé.

Xem thêm các môn học khác: Tại Đây