Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 2

 

Đề số 2

1.Xác định các từ đơn, từ phức trong 2 dòng thơ và ghi vào bảng dưới.

Cháu nghe câu chuyện của bà

Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng.

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 4 cuối kì 1 – Đề 2

2.Ghép các tiếng mơ, mộng, ước, mong, muốn thành 10 từ phức (từ ghép) có nghĩa gần gũi với nhau và ghi vào chỗ trống:

(1)……………………………..

(2)……………………………..

(3)……………………………..

(4)……………………………..

(5)……………………………..

(6)……………………………..

(7)……………………………..

(8)……………………………..

(9)……………………………..

(10)……………………………..

3.Gạch dưới từ không phải động từ trong mỗi dãy từ dưới đây :

a.cho, biếu, tặng, sách, mượn, lấy

b.ngồi, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh

c.ngủ, thức, êm, khóc, cười, hát

d.hiểu, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhỏ nhắn, sợ hãi

4.Gạch dưới các tính từ trong đoạn thơ sau :

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xanh màu ước mơ…

ĐỊNH HẢI

5.Đọc đoạn thơ sau của Mai Thị Bích Ngọc :

Em mơ làm mây trắng

Bay khắp nẻo trời cao

Nhìn non sông gấm vóc

Quê mình đẹp biết bao !

Em mơ là nắng ấm

Đánh thức bao mầm xanh

Vươn lên từ đất mới

Mang cơm no áo lành.

Hãy nêu cảm nhận và suy nghĩ của em về ước mơ của bạn nhỏ thể hiện qua hai khổ thơ trên.

6.* Hãy kể lại câu chuyện nói về một kỉ niệm đáng nhớ giữa em và người bạn thân.

 

Xem thêm tài liệu tại Tiếng Việt 4