Đề thi thử Toán 2019 Chuyên Vĩnh Phúc đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2019 Chuyên Vĩnh Phúc lần 3 đáp án chi tiết để học sinh dễ dàng so sánh đáp án, cách giải, tìm lỗi sai và tiếp thu phương pháp giải nhanh, hiệu quả nhất

  • Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/ năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con số nào nhất sau đây?
    A. 107 667 000 đồng. B. 105 370 000 đồng.
    C. 111 680 000 đồng. D. 116 570 000 đồng
  • Cho hình trụ có thiết diện đi qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 4a . Diện tích xung quanh của hình trụ là

A. S = 4πa²   B. S = 8πa²  C. S = 24πa²  D. S= 16πa²

  • Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4       B. 8        C. 6          D. 2

Đáp án giải chi tiết đề thi môn Toán 2019 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Cấu 13: Đáp án C

Số tiền sau đúng 5 năm người đó rút được là: 80.000.000 ( 1+ 6,9/100)^5 = 111.680.000

Câu 25: Đáp án D.

Hình trụ có thiết diện đi qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 4a suy ra hình trụ có chiều cao 4a; và đáy hình trụ là hình tròn có bán kính 2a

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxp =  2πRh = 2π.2a.4a = 16πa²

Câu 26: Đáp án A.

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có 4 mặt phẳng đối xứng là (SAC), (SBD), (SEF) và (SMN) với E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD và M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.

Đáp án 50 câu trắc nghiệm đề Toán THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm 2019

Giải chi tiết đề thi môn Toán THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2019 lần 3

Xem thêm tài liệu tại Toán 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *