Saturday, August 13, 2022
HomeĐơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là

Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là

mã di truyền có tính đặc hiệu sinh học 12

 

 

Gen là một đoạn xác định của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Câu hỏi: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là

A. gen.

B. nuclêôtit.

C. bộ ba mã hóa.

D. triplet.

Đán án A: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là gen.

xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments