Kỹ thuật hằng số hóa trong tính tích phân

 

Kỹ thuật hằng số hóa trong tính tích phân là kỹ thuật cơ bản để giải quyết lớp bài toán tích phân có hàm số không cho bởi công thức tường minh. Với kỹ thuật căn bản này, các em có thể dễ dàng giải quyết được bài toán tích phân khá phức tạp, nếu làm bằng kỹ thuật khác.

 

 

Xem thêm tài liệu tại Đề thi