Sóng điện từ là sóng ngang

Sóng điện từ là sóng ngang và luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau. Sóng điện từ tuân theo luật truyền, phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ. Sóng điện từ mang năng lượng trong quá trình truyền sóng.

sóng điện từ vật lý 12

 

 

Sóng điện từ hay được gọi với cái tên bức xạ điện từ chính là sự kết hợp của trường dao động và từ trường góc với nhau, lan truyền trong không gian. Khi truyền sóng điện từ theo năng lượng, thông tin và lượng. Khi bước sóng có bước sóng trong khoảng 400 nm và 700nm và có thể nhìn thấy bằng mắt người ta gọi đó là ánh sáng.

Sóng điện từ có 7 loại: sóng vô tuyến, hồng ngoại, vi sóng, ánh sáng nhìn, tia cực tím, tia X và tia gamma.

Câu hỏi:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai:

A. Sóng điện từ là sóng ngang

B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

C. Sóng điện từ mang năng lượng

D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ hoặc giao thoa

Đáp án B  vì Sóng điện từ có thể truyền trong chân không.

xem thêm tại đây