Lý Thuyết Vật Lý 12 Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Sau đây là phần lý Thuyết Vật Lý 12 Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I.  Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch:

1. Phản ứng nhiệt hạch:

  • Là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

2. Điều kiện thực hiện:

  • Nhiệt độ cao ( 50 ÷ 100 triệu độ ).
  • Mật độ hạt nhân trong plasma (n) phải đủ lớn.
  • Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao ( 100 triệu độ ) phải đủ lớn.

II. Năng lượng nhiệt hạch:

  • Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch được gọi là năng lượng nhiệt hạch.

III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất:

  • Năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất, với những ưu việt không gây ô nhiễm ( sạch ) và nguyên liệu dồi dào sẽ là nguồn năng lượng của thế kỉ XXI.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan