Tại sao các khu công nghiệp tập trung (KCN) lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ (ĐNB), Đồng Bằng Sông Hồng (ĐBSH) và Duyên Hải Miền Trung (DHMT)?

Tại sao các khu công nghiệp tập trung (KCN) lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ (ĐNB), Đồng Bằng Sông Hồng (ĐBSH) và Duyên Hải Miền Trung (DHMT)? 

– Đây là những khu vực có Vị Trí ĐL thuận lợi cho phát triển sản xuất, giao thương.

– Có kết cấu hạ tầng tốt, đặc biệt là GTVT và TTLL.

– Nguồn lao động dồi dào có chất lượng cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Có các vùng kinh tế trọng điểm.

– Thu hút đầu tư nước ngoài lớn trong cả nước.

– Cơ chế quản lý có nhiều đổi mới, năng động

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi