Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây

tia tử ngoại vật lý 12

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây

A. Sự thích thú phát quang

B. Chiếu sáng

C. Tác dụng sinh lý

D. Tác dụng lên phim ảnh

Đáp án B: Tia tử ngoại không có ứng dụng chiếu sáng.

5 tính chất quan trọng nhất của tia tử ngoại

– Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. Do that, to the view tia tử ngoại, ta thường dùng phim ảnh.

– Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất, ví dụ: sunfua, cađimi sunfua. This chất lượng được áp dụng trong đèn huỳnh quang.

– Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học, ví dụ: phản ứng tổng hợp hiđrô và clo, phản ứng biến đổi ôxi O2 thành ôzôn O3, phản ứng tổng hợp vitamin D.

– Tia tử ngoại ion hóa không khí và nhiều chất khác khí. Cho một chùm tia tử ngoại lớp không khí giữa hai bản cực tụ điện, thì tụ mất điện rất nhanh. Chiếu vào kim loại, tia tử ngoại trừ tác dụng quang điện.

– Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: tiêu diệt tế bào da (làm đó, làm cháy nắng), tế bào bào mạc, diệt khuẩn, nấm mốc…

– Tia tử ngoại, thủy tinh… hấp thụ rất mạnh nhưng lại có thể truyền qua thạch anh.

Xem thêm tại đây