102 Bài đọc hiểu Tiếng Anh từ các trường chuyên

102 Bài đọc hiểu Tiếng Anh từ các trường chuyên

“102 Bài đọc hiểu Tiếng Anh từ các trường chuyên” gồm 356 trang với 680 câu trắc nghiệm(có đáp án và lời giải chi tiết) là cuốn tài liệu hay, tập trung nhiều bài đọc hiểu hóc búa, giúp các em học sinh lớp 10,11,12 luyện cấu trúc ngữ pháp, tăng vốn từ vựng một cách hiệu quả, cũng như làm quen với các dạng câu hỏi có đánh lừa, nhập nhằng…
Chúc các bạn học tập và thi tốt !

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu tại Đề thi