Thursday, August 18, 2022
HomeTổng HợpPhát triển các bài toán trong đề minh họa THPT Quốc gia...

Phát triển các bài toán trong đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán

Tài liệu được chia thành hai phần dựa theo mức độ nhận thức:
+ Phần 1. Mức độ Nhận biết – Thông hiểu: Từ trang 1 đến trang 68.
+ Phần 2. Mức độ Vận dụng: Từ trang 69 đến trang 105.

Với mỗi bài toán, tài liệu trình bày lời giải chi tiết theo nhiều cách (nếu có), và một số câu hỏi và bài toán tương tự

DOWNLOAD

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments