Lý thuyết Vật lý 12 Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm chúng ta cùng nhau tìm hiểu :

Đặc trưng sinh lí của âm

I. Độ cao

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.

II. Độ to

Độ to chỉ là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

III. Âm sắc

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU