Lý thuyết Vật lý 12 Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ

Khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn. Động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ.

II. Động cơ không đồng bộ ba pha

Động cơ không đồng bộ ba pha

Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. Cấu tạo gồm hai bộ phận chính:

1. Rôto

Là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.

Để tăng hiệu quả, người ta ghép nhiều khung dây dẫn giống nhau có trục quay chung tạo thành một cái lồng hình trụ, mặt bên tạo bởi nhiều thanh kim loại song song gọi là rôto lồng sóc.

2. Stato

Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống hệt nhau đặt tại ba vị trí nằm trên một vòng tròn sao cho các trục của ba cuộn dây ấy đồng quy tại tâm của vòng tròn đó và hợp với nhau những góc 120o.

Khi cho dòng ba pha đi vào ba cuộn dây ấy thì từ trường tổng hợp do ba cuộn dây tạo ra ở tâm là từ trường quay. Rôto lồng sóc nằm trong từ trường quay sẽ bị quay theo với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

Chuyển động quay của rôto được sử dụng để làm quay các máy khác.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU