Bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều trang 78 Toán lớp 6 KNTT

Trả lời câu hỏi hoạt động, luyện tập, vận dụng trang 78, 79, 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 81, 82 SGK Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức. Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều – Chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn

Hoạt động 1

Trong các hình dưới đây (h.4.1), hình nào là tam giác đều?

 

Em hãy tìm một số hình ảnh tam giác đều trong thực tế.

+ Trong hình 4.1 có hình b) là tam giác đều.

+ Một số hình ảnh thực tế: Hình biển báo giao thông, Mặt của khối rubic tam giác,..

Hoạt động 2

Cho tam giác đều ABC như hình 4.2.

1. Gọi tên các đỉnh, cạnh góc của tam giác đều ABC.

2. Dùng thước thẳng để đo và so sánh các cạnh của tam giác ABC.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh các góc của tam giác ABC.

 

1) Các đỉnh : A, B, C

    Các cạnh: AB, BC, AC

    Các góc: (widehat A,,widehat B,,widehat C)

2) Các cạnh của tam giác ABC bằng nhau

3) Các góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o

Hoạt động 3 trang 79 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Liệt kê một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế là: bàn cờ vua, các ô cửa, mặt đồng hồ, viên gạch lát nền, mặt của khối rubic lập phương, …

Hoạt động 4

Quan sát hình 4.3a.

 

1. Nêu tên các đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông ABCD (h.4.3b).

2. Dùng thước thẳng đo và so sánh độ dài các cạnh của hình vuông, hai đường chéo

của hình vuông.

3. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình vuông.

1) Các đỉnh: A, B, C, D

    Các cạnh: AB, BC, CD, DA

    Các đường chéo: AC, BD

2) Độ dài các cạnh của hình vuông đều bằng nhau

    Độ dài 2 đường chéo của hình vuông bằng nhau

3) Các góc của hình vuông đều bằng nhau và bằng 90o

Hoạt động 5 trang 80 Toán 6

1. Cắt sáu hình tam giác đều giống nhau và

ghép lại như hình 4.4a để được hình lục giác

đều như hình 4.4b.

2. Kể tên các đỉnh, cạnh góc của hình lục giác

đều ABCDEF.

3. Các cạnh của hình này có bằng nhau không?

4. Các góc của hình này có bằng nhau không

và bằng bao nhiêu độ?

 

2) Các đỉnh: A, B, C, D, E, F

    Các cạnh: AB, BC, CD, DE, EF, FA

    Các góc: (widehat A,,widehat B,,widehat C,,widehat D,,widehat E,,widehat F)

 3) Do ta ghép các tam giác đều giống nhau nên các cạnh của hình lục giác đều bằng nhau

4) Các góc của hình lục giác đều bằng hai lần góc của tam giác đều => Các góc của lục giác đều bằng nhau và bằng 120o

Hoạt động 6

Hãy quan sát hình 4.5.

1. Hãy kể tên các đường chéo chính của hình lục giác đều ABCDEF.

2. Hãy so sánh độ dài các đường chéo chính với nhau.

 

1) Các đường chéo chính của hình: AD, BE, CF

2) Độ dài các đường chéo chính bằng hai lần độ dài cạnh của tam giác đều nên độ dài các đường chéo chính bằng nhau.

Luyện tập trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình lục giác đều như hình 4.6.

Ta đã biết, 6 tam giác đều ghép lại thành

hình lục giác đều, đó là những tam giác đều

nào? Ngoài 6 tam giác đều đó, trong hình em

còn thấy những tam giác đều nào khác?

 

 

Các tam giác đều ghép thành hình lục giác đều là: tam giác ABO, tam giác BCO, tam giác CDO, tam giác DEO, tam giác EFO, tam giác FAO.

Trong hình còn có các tam giác đều: ACE, BDF.

Vận dụng trang 81 Toán 6 KNTT

Hãy tìm một số hình ảnh có dạng hình lục giác đều trong thực tế. Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em có nhận xét gì về đặc điểm chung (cạnh, góc) của các hình nói trên

Hình ảnh có dạng hình lục giác đều: tổ ong, gạch lát nền, hộp bánh, …

Câu hỏi trang 81

Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em có nhận xét gì về đặc điểm chung (cạnh, góc) của các hình nói trên?

Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em thấy các góc và các cạnh trong từng hình là bằng nhau

Trả lời Thử thách nhỏ trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cái bánh có mặt trên là hình lục giác đều. Em hãy cắt bánh để chia đều cho:

a) 6 bạn;              b) 12 bạn;           c) 4 bạn.

Cắt bánh theo hình vẽ dưới đây:

Giải Bài 4.1 trang 81 SGK Toán 6 tập 1

Hãy kể tên một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc,… có hình ảnh của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

Tam giác đều : biển báo giao thông, giá đựng sách, …

Hình vuông : khuôn bánh trưng, gạch đá hoa, cửa sổ, …

Bài 4.2

Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2 cm.

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm.

Bước 2: Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3: Vẽ góc Aby bằng 60o. Hai tia Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC cạnh 3 cm.

Bài 4.3

Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm.

Bước 1. Về đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D

trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C

trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD cạnh bằng 5cm.

Bài 4.4

Cắt và ghép để được một cái hộp có nắp theo hình gợi ý dưới đây:

Cắt và ghép theo gợi ý của đề bài

Cắt tấm bìa theo hình gợi ý rồi gấp lại thành chiếc hộp có nắp là hình vuông màu xanh.

Bài 4.5

Có nhiều cách để trang trí một hình vuông, chẳng hạn như hình bên. Em hãy vẽ một hình vuông trên tờ giấy A4 và trang trí theo cách của mình.

 

Vẽ một hình vuông rồi trang trí theo cách mà em thích

Bài 4.6 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quan sát hình dưới đây và chỉ ra ít nhất hai cách, để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo của các hình vuông nhỏ?

 

Cách 1:

Cách 2:

Bài 4.7

Gấp và cắt hình tam giác đều từ một tờ giấy hình vuông theo hướng dẫn sau:

Em hãy gấp giấy theo hướng dẫn.

Giải Bài 4.8 SGK Toán 6

Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải đặt trạm biến áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đình của hình lục giác đều?

Dựa vào tính chất của tam lục giác đều

Phải đặt trạm biến áp ở tâm O hình lục giác đều tạo bởi sáu ngôi nhà.

Xem thêm tài liệu tại Toán 6