Chuyên đề Hàm số mức 8-9-10(2019)

 Tài Liệu Blog

Chuyên đề Hàm số mức 8-9-10

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·       Tên file:  Chinh phục điểm 9-10 môn Toán
  • ·       Nguồn :  LỚP TOÁN THẦY HUY
  • ·       Chủ đề: Toán học 12
  • ·       Số trang:  155
  • ·       Dung lượng: 9MB
Nội dung tài liệu:

SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ——————————————————————-
1. Bài tập rèn luyện.—————————————————————————
2. Ôn tập sự đơn điệu của hàm hợp.——————————————————-
3. Ứng dụng sự đơn điệu———————————————————————
CỰC TRỊ———————————————————————————————-
1. Bài tập rèn luyện.—————————————————————————
MAX – MIN ——————————————————————————————
1. Bài tập rèn luyện.—————————————————————————
2. KIỂM TRA———————————————————————————-
ỨNG DỤNG KHẢO SÁT – CỰC TRỊ – MAX,MIN—————————————–
KIỂM TRA ———————————————————————————
TIỆM CẬN——————————————————————————————-
1. Bài tập rèn luyện.—————————————————————————
2. KIỂM TRA.———————————————————————————
SỰ TƯƠNG GIAO.———————————————————————————
1. KIỂM TRA.———————————————————————————
2. Bài tập vận dụng.————————————————————————–
ĐIỂM ĐẶC BIỆT———————————————————————————- 

ĐÁP ÁN———————————————————————————————— 

Download

Click to begin

9MB.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *