Danh sách các trường cao đẳng tại Hà Nội

danh sach các trường cao đăng hà nội

STT Mã trường Tên trường cao đẳng1CĐT0105Cao đẳng công nghệ Hà Nội2CCGCao đẳng công nghệ Bách khoa Hà Nội3CDD0138Cao đẳng công nghệ Hà Nội4CDT0138Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội5CMTCao đẳng công nghệ và môi trường Hà Nội6CDD0139Cao đẳng công nghệ và Thương mại Hà Nội7UPDATE.4Cao đẳng công 141 nghiệp Hà Nội9CHNCao đẳng cộng đồng Hà Nội10CDD0132Cao đẳng cộng đồng Hà Tây11CDT0126Cao đẳng Du lịch Hà Nội12UPDATE.6Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I13CDD0114Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội14UPDATE.8Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội15CKNCao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội Nội16CTHC Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại17CDD0121Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội18CCKCao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội19CTWCao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương20CDT0110Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam21UPDATE.10Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế22CDT0133Cao đẳng Múa Việt Nam23UPDATE.11Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội24UPDATE.12Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội25CDD0101Cao đẳng nghề nghiệp Hà Nội26CDD1204Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam (Cơ sở Hà Nội) 27CDT0104Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ28CDT01234Cao đẳng nghề và nghiệp vụ Hà Nội29UPDATE.16Cao đẳng nghề Long Biên30CDD0136Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội31CĐĐ0109Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo32CDD0126Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội33UPDATE.20Cao đẳng nghề Hà Nội (Đại học Nội vụ Hà Nội Nội) 34CDT0127Cao đẳng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ35CDT2402Cao đẳng phát thanh – Truyền hình I36UPDATE.21Cao đẳng Phú Châu37BTECFPTCao đẳng quốc tế BTEC FPT (Cơ sở Hà Nội) 38UPDATE.24Cao đẳng quốc tế Hà Nội39CDD0411Cao đẳng quốc tế Pegasus40C20Cao đẳng sư phạm Hà Tây41CM1Cao đẳng sư phạm Trung ương42UPDATE.27Cao đẳng Thực hành FPT (Cơ sở Hà Nội) 43CDT0131Cao đẳng Truyền hình Việt Nam44CDT0128Cao đẳng xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội ) 45CDT0129Cao đẳng Y Dược số 146CDD2291Cao đẳng Y – Dược Asean47CDD1904Cao đẳng Y Dược Hà Nội48CDD1301Cao đẳng Y Dược Pasteur49CBKCao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch50CBMCao đẳng Y tế Bạch Mai51CDD0134Cao đẳng Y Hà Nội46Cao đẳng đường sắt (Cơ sở Hà Nội) 57CEOCao đẳng Đại Việt27Cao đẳng Thực hành FPT (Cơ sở Hà Nội) 43CDT0131Cao đẳng truyền hình Việt Nam44CDT0128Cao đẳng xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội) 45CDT0129Cao đẳng Xây dựng số 146CDD2291Cao đẳng Y – Dược Asean47CDD1904Cao đẳng Y Dược Hà Nội48CDD1301Cao đẳng Y Dược Pasteur đẳng cấp Y tế Phạm Ngọc Thạch50CBMCao đẳng đẳng Y tế Bạch Mai51CDD0134Cao đẳng Y tế Hà Nội52CDD0135Cao đẳng Y tế Hà Đông53YT02Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ54ĐỊNH THỨC.33 BắcCL ĐiệnHC miền Điện tử – Điện lạnh Hà Nội56UPDATE.46Cao đẳng Đường sắt (Cơ sở Hà Nội) 57CEOCao đẳng Đại Việt27Cao đẳng Thực hành FPT (Cơ sở Hà Nội) 43CDT0131Cao đẳng Truyền hình Việt Nam44CDT0128Cao đẳng xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội) 45CDT0129Cao đẳng Xây dựng số 146CDD2291Cao đẳng Y – Dược Asean47CDD1904Cao đẳng Y Dược Hà Nội48CDD1301Cao đẳng Y Dược Pasteur đẳng cấp Y tế Phạm Ngọc Thạch50CBMCao đẳng đẳng Y tế Bạch Mai51CDD0134Cao đẳng Y tế Hà Nội52CDD0135Cao đẳng Y tế Hà Đông53YT02Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ54ĐỊNH THỨC.33 BắcCL ĐiệnHC miền Điện tử – Điện lạnh Hà Nội56UPDATE.46Cao đẳng Đường sắt (Cơ sở Hà Nội) 57CEOCao đẳng Đại Việt33Cao đẳng đẳng cấp miền Bắc55CLHCao đẳng điện tử – Điện lạnh Hà Nội56UPDATE.46Cao đẳng Đường sắt (Cơ sở Hà Nội) 57CEOCao đẳng Đại Việt33Cao đẳng cấp miền Bắc55CLHCao đẳng điện tử – Điện lạnh Hà Nội56UPDATE.46Cao đẳng Đường sắt (Cơ sở Hà Nội) 57CEOCao đẳng Đại Việt

Xem thêm tại đây