Đề khảo sát ôn thi THPTQG 2020 lần 1 môn Toán trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

 Tài Liệu Blog

Đề khảo sát ôn thi THPTQG 2020 lần 1 môn Toán trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát ôn thi THPTQG 2020 lần 1 môn Toán trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc có mã đề 119, đề được biên soạn theo hình thức tương tự đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 vừa qua.
 Tài Liệu Blog
 
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·     Tên file:  Đề khảo sát ôn thi THPTQG 2020 lần 1 môn Toán trường Quang Hà – Vĩnh Phúc
  • ·     Thời gian:  90 phút
  • ·     Chủ đề: Toán học 12
  • ·     Số trang: 9
  • ·     Dung lượng: 1MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *