[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia – Thầy Đạt

Là một bộ tài liệu gồm 10 đề thi toán ôn cấp tốc dành cho học sinh chuẩn bị thi THPT Quốc Gia. Bộ tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Tiến Đạt, một giáo viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và chuẩn bị cho kỳ thi này. Các đề thi trong tài liệu này giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập toán phổ biến trong kỳ thi THPT Quốc Gia.

https://drive.google.com/file/d/13cKldFPE1kg4Jn2Led5cTouCmNq4VbSr/view