[PDF] – 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN TỐT NGHIỆP THPT

Kho tài liệu này đã được xây dựng và phát triển dựa trên các dạng toán thường gặp trong các đề thi chính thức của Bộ Giáo Dục trong nhiều năm.

[PDF] - 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN TỐT NGHIỆP THPT
[PDF] – 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN TỐT NGHIỆP THPT
Tài liệu được chia thành ba phần tương ứng với ba đối tượng học sinh: trung bình, khá, và giỏi, giúp học sinh dễ dàng tìm thấy và làm các bài tập phù hợp với trình độ của mình. Tất cả các câu hỏi trong tài liệu đều được đính kèm với lời giải chi tiết để giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách giải và nâng cao kỹ năng toán của mình.

Full tài liệu tại: [PDF] – 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN TỐT NGHIỆP THPT